Wat is een coronavoucher precies?

Alle informatie over de coronavoucher

Op dit moment krijgen we op onze reisbureaus veel vragen met betrekking tot de coronavouchers die wij uitgeven in relatie tot de uitlatingen van de Europese commissie. We willen graag duidelijkheid geven en eventuele vragen die bij u opkomen hiermee beantwoorden.

De noodzaak en goedkeuring van het vouchersysteem
Op 16 maart heeft het bestuur van de SGR in samenspraak met brancheorganisatie ANVR een vouchersysteem ontwikkeld. Het initiatief wordt ondersteund door het ministerie van Economische Zaken (EZ) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM).
Het vouchersysteem is ontwikkeld om het consumentengeld te beschermen, alsook de reiswereld financieel ruimte te geven deze financiële klap te verwerken.
Betaalde reisgelden van reizen die door de Coronacrisis geannuleerd moeten worden en die oorspronkelijk al onder de SGR-dekking vielen, kunnen nu in de vorm van een voucher gebruikt worden voor een nieuw te boeken vakantie. De betaalde reisgelden worden als het ware verschoven naar een latere datum.
Het grote voordeel van deze regeling is dat alle betrokken reisbedrijven hun reis in de toekomst alsnog mogen uitvoeren en voor u als consument het belangrijkst: de reeds betaalde reisgelden blijven onder de dekking van het SGR vallen.
Op deze manier wordt in deze extreme situatie rekening gehouden met alle betrokken partijen. Binnen de reiswereld is dit initiatief breed opgepakt.
De voucher dient in basis aan een aantal voorwaarden te voldoen, die u kunt terugvinden op de site van de SGR. https://www.sgr.nl/news/sgr-en-anvr-corona-voucher-bij-annulering-of-omboeking/

Uitgifte van de vouchers
Omdat een aantal juridische zaken nog niet geheel duidelijk waren en daarnaast de reisorganisaties waar wij mee samenwerken tijd nodig hadden om het vouchersysteem binnen hun organisatie op administratief gebied in te regelen heeft het enige tijd geduurd alvorens begonnen kon worden met de daadwerkelijke uitgifte van de Corona vouchers. Inmiddels zijn wij op basis van vertrekdatum begonnen met de uitgifte van de vouchers.

De uitlatingen van de Europese Commissie over losse vliegtickets en de verwarring die daaruit is ontstaan
De Europese Commissie stelt in het algemeen dat de consument recht heeft op restitutie van de reisgelden. Belangrijk om te vermelden hierbij is dat een onderscheid dient te worden gemaakt tussen “losse” vliegreizen en “pakket”vliegreizen.
Een los vliegticket is een vliegreis zonder accommodatie en wordt een losse reisdienst genoemd. Een los vliegticket viel in oorsprong al niet onder de SGR-dekking en valt daarmee na de uitgifte van de voucher nog steeds niet onder de SGR-dekking.
Op dit moment geven luchtvaartmaatschappijen (ook via ons) vouchers uit om deze vliegreis later uit te mogen voeren zonder dat de betaalde gelden terugbetaald worden aan de klant. Dit zijn EMD-tickets (Electronic Miscellaneous Document) of een PNR alive (Passenger Name Record), waarbij de naam van de klant en de betaalde ticketprijs in het reserveringssysteem blijven staan zonder dat er een datum aan gekoppeld is.
Hier treedt de Europese Commissie sinds 14 mei 2020 tegen op. Ze vindt dat de luchtvaartmaatschappij de consument de betaalde gelden voor een los ticket binnen 7 dagen moet terugbetalen. Op dit moment lijkt de Nederlandse regering hierin mee te gaan en dienen airlines dit te moeten gaan doen. Daar airlines niet aan deze financiële verplichting zullen kunnen voldoen, is de verwachting dat airlines nieuw uitgegeven vouchers aantrekkelijker zullen maken met het vertrouwen dat klanten besluiten het voucher te prefereren i.p.v. het opeisen van het betaalde bedrag.
Bij het bepalen welke regels van toepassing zijn is het te alle tijden belangrijk onderscheid te blijven maken tussen geboekte losse tickets en geboekte pakketreizen. Veruit bijna alle geboekte reizen binnen onze reisbureaus betreffen pakketreizen.

De Europese commissie en pakketreizen
Bij een pakketreis zijn meerdere onderdelen inbegrepen, uw geboekte reis bestaat uit vervoer en/of accommodatie en/of autohuur.
De Europese commissie steunt het vouchersysteem zoals hierboven aangegeven wél voor pakketreizen mits het aantrekkelijk wordt gemaakt voor de consument. Dat laatste is in Nederland gebeurd door de voucher onder de SGR-dekking te laten vallen waardoor de betaalde gelden van de consument beschermd zijn.
Dat de Nederlandse regering dit initiatief steunt is voor de Nederlandse reiswereld zeer belangrijk.

Recht op restitutie van de reisgelden
Het recht op restitutie van de reisgelden is middels het vouchersysteem niet komen te vervallen. Iedere consument die een voucher bezit heeft nog steeds recht op restitutie van de reisgelden. 6 maanden na uitgifte van de voucher kan de restitutie worden aangevraagd, waarbij het bedrijf tot 12 maanden na de uitgiftedatum de tijd heeft het bedrag te restitueren. In de tussentijd zijn deze gelden, zoals reeds uitgelegd, gedekt door het SGR.

Veelgestelde vragen

Indien u een los vliegticket heeft geboekt heeft u inderdaad recht op restitutie. De Nederlandse regering is hierin meegegaan. Aangezien het een losse reisdienst betreft heeft u een overeenkomst met de luchtvaartmaatschappij en zullen wij u het bedrag direct uitbetalen wanneer wij als reisbureau het bedrag van de luchtvaartmaatschappij hebben ontvangen. Houd er rekening mee dat luchtvaartmaatschappijen momenteel niet in staat zouden kunnen zijn alle tickets direct te vergoeden waardoor daadwerkelijke uitbetaling lang op zich kan laten wachten.

Is uw ticket onderdeel van een bij ons geboekte pakketreis zijn de voorwaarden van toepassing van de Coronavoucher.

De Europese Commissie is niet tegen het vouchersysteem dat door het SGR is ontwikkeld. De Commissie geeft wel aan dat het voucher aantrekkelijk gemaakt moet worden voor de consument. Dat is in Nederland gebeurd door de gelden volledig onder de dekking van het SGR te laten vallen waardoor de consument geen financieel risico loopt.

De commissie geeft ook aan dat er nog steeds recht op restitutie dient te zijn indien de consument de voucher niet wenst te gebruiken. Dit recht op restitutie is opgenomen in de vouchervoorwaarden welke u kunt teruglezen op https://www.sgr.nl/news/sgr-en-anvr-corona-voucher-bij-annulering-of-omboeking/ waardoor u als consument de voucher na 6 maanden bij ons kunt inleveren en restitutie kunt aanvragen. In de tussentijd zijn de reisgelden gedekt door de SGR.

Dat is niet mogelijk: als reisbureau hanteren wij het vouchersysteem. Wij maken dankbaar gebruik van de mogelijkheid die ons door het SGR in samenspraak met het ministerie Economische zaken is aangereikt. Wij staan hier volledig achter en hopen dat u hier begrip voor heeft. Voor de volledigheid verwijzen we u graag naar de site van de ANVR: https://www.anvr.nl/archief/overzicht.aspx?tag=Corona-voucher

Daar waar wij als reisbureau de mogelijkheid hebben de voucher vrij te besteden binnen ons assortiment, hebben we dat op de voucher vermeld. Indien een reisorganisatie staat vermeld, hebben we deze mogelijkheid niet gekregen en dienen we ons aan deze beperking te houden.

We begrijpen dat uw geplande reis een unieke reis is geweest. Er zijn tal van redenen te bedenken waarom u op een later tijdstip niet meer naar die bepaalde bestemming met hetzelfde reisgezelschap wilt of kunt gaan.

Daarom biedt de voucher de mogelijkheid om na 6 maanden uw betaalde reissom terug te vragen, waarbij wij en achterliggende reisorganisaties tot 12 maanden de tijd hebben het betaalde bedrag aan u te restitueren.

Dat is afhankelijk van de betrokken reisorganisatie, maar het geld moet volgens de voorwaarden binnen een jaar na de uitgiftedatum op uw rekening staan.

Indien u een nieuwe reis boekt die goedkoper is, wordt de reissom van het voucherbedrag afgetrokken en krijgt u een nieuw voucher met de aangepaste waarde. Er dient hierbij rekening te worden gehouden met de waarde en voorwaarden van eventuele onderliggende vouchers. Deze zijn duidelijk op de voucher vermeld.

Indien uw reis duurder is, dient u het verschil bij te betalen.